Vluchtelingen worden zondebok

22 Mar

De demonisering van vluchtelingen in Nederland door radicale politici bevordert niet alleen de haat jegens vluchtelingen, maar heeft ook geleid tot verminderde integratie.

Peterson Ssendi

De vluchtelingenstroom is een steeds terugkerend onderwerp in de Nederlandse media en het publieke discours. Vluchtelingen worden vaak gezien als een vloek voor Europa.

Dergelijke en andere negatieve uitlatingen over vluchtelingen binnen de Nederlandse samenleving worden vaak via de sociale media geventileerd. Vluchtelingen zien dit als een soort indirecte publieke haat jegens hen.

Onder elke online gepubliceerd artikel over vluchtelingen staan veel negatieve opmerkingen die onmiskenbaar wijzen op haat jegens vluchtelingen en vreemdelingen in het algemeen. Ondanks de algemeen bekende Nederlandse tolerantie worden Nederlanders steeds hartelozer. Vluchtelingen worden tegenwoordig door sommige Nederlandse politici en hun hielenlikkers als verkrachters, criminelen en gelukzoekers geafficheerd.

Dit wordt waarschijnlijk in de hand gewerkt door de hoge werkloosheidscijfers en breed uitgemeten criminaliteit in de media, zoals verkrachting, diefstal, drugs, enzovoort.

Mijn zoon van 13 heeft via zijn YouTube edutainment kanaal een videoclip de wereld in gestuurd waarin hij zijn fans, een netwerk van klasgenoten, op grappige wijze vertelt dat hij geen vluchteling genoemd wil worden. Ik vroeg hem wat er precies aan de hand was.

Hij vertelde mij dat zijn asielverhaal helemaal anders is dan dat van zijn vader, van mij dus. Hij vond het oneerlijk dat zijn vrienden hem op school het etiket van ‘vluchteling’ opplakten, terwijl hij dat eigenlijk niet is.

Toevallig verschilde de mening van mijn zoon niet van die van een ander persoon, een jongedame bij wie ik in de klas gezeten had. In een van de discussies tijdens de les wilde ze niet als vluchtelinge worden geïntroduceerd.  Volgens deze intelligente vrouw heeft het opvoeren van haar als vluchteling een negatieve impact op haar deelname aan met name intellectuele discussies. Daarom presenteert zij zichzelf nooit als vluchtelinge.

Ik heb dit probleem nader onderzocht en daaruit kwam naar voren dat de meerderheid van de vluchtelingen in Nederland geconfronteerd wordt met obstakels tijdens hun integratieproces.

“Mijn asielverhaal is onuitsprekelijk verdrietig. Soms moet ik er zelf om huilen wanneer ik het vertel. Daarom wil ik er liever niet over te praten”,  zegt Daniel, slachtoffer van het staatsgeweld in Eritrea, tijdens een interview.

Hij ervaart de herhaalde verwijzing naar zijn vluchtelingenstatus soms als een regelrechte belediging. Sommige vluchtelingen willen hun traumatische verleden liever achter zich laten en opnieuw beginnen. De enige manier is in dit geval integratie in de nieuwe gemeenschap.

“De minachting en onverschilligheid voor de vluchtelingen hebben negatieve sociale effecten die waarschijnlijk ook tot een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen leiden”, merkt Bridget, houder van de Nederlandse nationaliteit, op.

Bridget, voormalig vluchtelinge, is nu betrokken bij maatschappelijk werk in Rotterdam. Zij vindt dat het gebruik van het woord vluchteling door de maatschappij  getuigt van hokjesgeest en vaak tot discriminatie aanleiding geeft. De status van vluchteling maakt vluchtelingen alleen maar onmachtig. Ze nemen geen deel aan de heersende cultuur en leven in permanente ongelijkheid.

Bridget wordt nog steeds geconfronteerd met een houding van sommige ‘autochtonen’ die blijkt geeft van onderschatting en minachting in de samenleving. Zij denkt dat integratie veel gemakkelijker zou verlopen als mensen worden beoordeeld op hun vaardigheden in plaats van op hun achtergrond.

Vluchteling Moses (32) is voorzitter van een stichting voor homorechten in Amsterdam. Hij besloot dat hij niet door zijn Nederlandse vrienden geholpen wilde worden tijdens het winkelen en in vergaderingen.

“Om te worden geïntroduceerd in winkels en aan nieuwe mensen als homo of vluchteling maakt mij helemaal onzeker en verdrietig; het portretteert me als volstrekt behoeftig en hulpeloos.” Moses zegt verder dat een dergelijke introductie, die uitvoerig ingaat op zijn persoonlijke asielverhaal, hem ook opvoert als een minderwaardig persoon.

Dit beperkt niet alleen zijn creativiteit, maar ook zijn keuzes, bijvoorbeeld tijdens het winkelen.

De kwestie van de vluchtelingencrisis blijft een onopgeloste fenomeen waarop in de Nederlandse samenleving nog steeds verdeeld wordt gereageerd. De werkloosheid,  economische malaise en misdaad nemen volgens de cijfers toe en daar zijn de  vluchtelingen slachtoffer van geworden. Radicale Nederlandse politici eisen onder andere de introductie van een strenger voorwaardenbeleid met betrekking tot vluchtelingen.

Advertisements

One Response to “Vluchtelingen worden zondebok”

  1. Janneke May 1, 2016 at 7:00 pm #

    Ik zou dit verhaal eens doorsturen naar een krant…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s