In gesprek met Dirigent Theo Fleer

27 Dec
vrijwilligerspenning-theo-fleer

Dirigent Theo Fleer

Dirigent Theo Fleer heeft van de gemeente Helmond de vrijwilligerspenning ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding als blijk van waardering voor zijn jarenlange belangeloze inzet als  vrijwilliger voor Zanggroep Aventurino uit Helmond Brouwhuis. De zanggroep werd in 1991 opgericht als “Zonnesteenkoor”. Op mijn verzoek in november om een gesprek met hem te hebben over zijn werkzaamheden bij de zanggroep Aventurino reageerde hij positief. Dit artikel is het resultaat. 

Het is woensdagavond, 8 uur. Ik zit gezellig aan het hoofd van de tafel in de keuken van Theo Fleers huis. De redacteur van De Corridor, Wim Vogels, zit ook aan de andere hoofd van de tafel.  Theo schenkt een lekker kopje koffie in en zit aan de lange kant van deze tafel. Hij begint zijn verhaal te vertellen.

“Ik ben 64 jaar geleden in Zwolle geboren, in het ziekenhuis. Mijn ouders met 2 broers en 1 zus woonden toen in Frederiksoord.Toen ik anderhalf jaar was, verhuisde ons gezin naar Steenwijkerwold en toen ik 10 jaar was, verhuisden we naar Rotterdam Ijselmonde.”

Hij vertelt ook dat hij als kind katholiek is opgevoed. Toen Theo 15 was, startte hij met een paar vrienden bij hun kerk een  jongerenkoor. “Dat was toentertijd in de katholieke kerk erg in zwang want het kerkbezoek liep toen al erg terug en met een jongerenkoor liep de kerk toch weer vol. Daar begon ik met gitaar spelen en zingen”. Volgens hem speelden ze naast het koor met hun begeleidingsbandje van het koor ook op feestjes en partijtjes. “Ik trouwde in 1974 en verhuisde, na 3 jaar in Rotterdam Centrum te hebben gewoond, in 1978 naar Maassluis”. In die jaren was hij ook werkzaam als machine bankwerker en later als meet- en regeltechnicus bij de Elektriciteitsfabrieken in Zuid Holland. “In 1990 verhuisde ik na mijn scheiding en verandering van werk van Maassluis naar Helmond en trok in bij mijn huidige vrouw Set”. Hij werd door het Elkerliek Ziekenhuis in dienst genomen als werktuigkundig onderhoudsmonteur.

“In september 1991 werd in het krantje van Brouwhuis een oproep gedaan om een koor te starten in de Zonnesteen onder leiding van Louise Siddique. Mijn nicht, die in de wijk woonde en de oproep gelezen had, belde mij en vroeg of ik met haar meeging”. Er kwamen volgens Theo Fleer wel 30 mensen op die eerste avond, waaronder een aantal mannen, en zo is het koor begonnen. “Mijn nicht had het na de eerste keer wel gezien, maar ik ben gebleven. Sindsdien ben ik actief zanger”.

“In februari 1992 ben ik met dirigeren begonnen en samen met Marjo Steenbeek op de piano hielden we het koor in stand”. Theo Fleer heeft daar geen opleiding voor genoten, maar hij heeft jaren ervaring met koren opgedaan.

Theo Fleer spreekt ook met trots over zijn gratis optredens. “Ons eerste optreden was in december 1992 in de Zonnesteen tijdens de kerstviering voor de ouderen. Het was een moeilijke start, maar we hebben het overleefd.” In September 1993 krijgt het koor de naam “Zo’n nest een koor.

“In oktober 1996 komt er weer een “professionele” dirigent, Marion Vlems en ga ik weer zingen. Niet lang daarna stopt Marjo Steenbeek met het muzikaal begeleiden van de groep.” In maart 1998 krijgt het koor een nieuwe naam “Zanggroep Aventurino”, afgeleid van de naam van een zonnesteentje.

Volgens Theo Fleer heeft jaarlijks de Zanggroep Aventurino tussen 4 en 6 optredens. “Voor de kerst zingen we altijd tijdens de kerstviering voor de ouderen in de Zonnesteen en vanaf 1998 ook bij de opening van de levende Kerststal van het Knippenbergcollege”. Het succes van het koor is volgens Theo Fleer mede te danken aan de hele groep. “Iedereen draag haar steentje bij en we delen veel lief en leed”, zegt hij. Inmiddels zijn alle mannen vertrokken en is hij nu de enige overgebleven man. Het bestaat dus alleen uit 15 vrouwen.

De muziekstudio.

Theo heeft een kamer in zijn huis als muziekstudio ingericht. Aan de muur hangen een paar gitaren en er staat een keyboard. Op zijn bureau staan een tv-tje, een stereoset en 2 computers waarmee hij muziek maakt en verwerkt. Hier zit hij vaak begeleidingsmuziek voor het koor te (her)schrijven, te produceren en op te nemen.

Hier staat ook  de “Helmondse Vrijwilligerspenning” die natuurlijk een bijzondere plek heeft gekregen naast z’n vrijwilligersster die hij 5 jaar geleden heeft ontvangen.

Aangezien Theo met vervroegd pensioen is, heeft hij meer vrije tijd. “Ik besteed veel van mijn vrije tijd aan de muziek, maar ik ga ook graag een stuk wandelen.”  In het voorjaar en de zomer gaat hij met z’n vrouw Set kamperen.

Zanggroep  Aventurino oefent op donderdagavond om 20.00 uur in wijkgebouw De Zonnesteen. Ben je niet ouder dan 55 jaar en wil je een keer komen kijken of luisteren, dan ben je van harte welkom.

Het volledige verhaal van Theo Fleer is in De Corridor te vinden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s