In gesprek met Dirigent Theo Fleer

27 Dec
vrijwilligerspenning-theo-fleer

Dirigent Theo Fleer

Dirigent Theo Fleer heeft van de gemeente Helmond de vrijwilligerspenning ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding als blijk van waardering voor zijn jarenlange belangeloze inzet als  vrijwilliger voor Zanggroep Aventurino uit Helmond Brouwhuis. De zanggroep werd in 1991 opgericht als “Zonnesteenkoor”. Op mijn verzoek in november om een gesprek met hem te hebben over zijn werkzaamheden bij de zanggroep Aventurino reageerde hij positief. Dit artikel is het resultaat. 

Het is woensdagavond, 8 uur. Ik zit gezellig aan het hoofd van de tafel in de keuken van Theo Fleers huis. De redacteur van De Corridor, Wim Vogels, zit ook aan de andere hoofd van de tafel.  Theo schenkt een lekker kopje koffie in en zit aan de lange kant van deze tafel. Hij begint zijn verhaal te vertellen.

“Ik ben 64 jaar geleden in Zwolle geboren, in het ziekenhuis. Mijn ouders met 2 broers en 1 zus woonden toen in Frederiksoord.Toen ik anderhalf jaar was, verhuisde ons gezin naar Steenwijkerwold en toen ik 10 jaar was, verhuisden we naar Rotterdam Ijselmonde.”

Hij vertelt ook dat hij als kind katholiek is opgevoed. Toen Theo 15 was, startte hij met een paar vrienden bij hun kerk een  jongerenkoor. “Dat was toentertijd in de katholieke kerk erg in zwang want het kerkbezoek liep toen al erg terug en met een jongerenkoor liep de kerk toch weer vol. Daar begon ik met gitaar spelen en zingen”. Volgens hem speelden ze naast het koor met hun begeleidingsbandje van het koor ook op feestjes en partijtjes. “Ik trouwde in 1974 en verhuisde, na 3 jaar in Rotterdam Centrum te hebben gewoond, in 1978 naar Maassluis”. In die jaren was hij ook werkzaam als machine bankwerker en later als meet- en regeltechnicus bij de Elektriciteitsfabrieken in Zuid Holland. “In 1990 verhuisde ik na mijn scheiding en verandering van werk van Maassluis naar Helmond en trok in bij mijn huidige vrouw Set”. Hij werd door het Elkerliek Ziekenhuis in dienst genomen als werktuigkundig onderhoudsmonteur.

“In september 1991 werd in het krantje van Brouwhuis een oproep gedaan om een koor te starten in de Zonnesteen onder leiding van Louise Siddique. Mijn nicht, die in de wijk woonde en de oproep gelezen had, belde mij en vroeg of ik met haar meeging”. Er kwamen volgens Theo Fleer wel 30 mensen op die eerste avond, waaronder een aantal mannen, en zo is het koor begonnen. “Mijn nicht had het na de eerste keer wel gezien, maar ik ben gebleven. Sindsdien ben ik actief zanger”.

“In februari 1992 ben ik met dirigeren begonnen en samen met Marjo Steenbeek op de piano hielden we het koor in stand”. Theo Fleer heeft daar geen opleiding voor genoten, maar hij heeft jaren ervaring met koren opgedaan.

Theo Fleer spreekt ook met trots over zijn gratis optredens. “Ons eerste optreden was in december 1992 in de Zonnesteen tijdens de kerstviering voor de ouderen. Het was een moeilijke start, maar we hebben het overleefd.” In September 1993 krijgt het koor de naam “Zo’n nest een koor.

“In oktober 1996 komt er weer een “professionele” dirigent, Marion Vlems en ga ik weer zingen. Niet lang daarna stopt Marjo Steenbeek met het muzikaal begeleiden van de groep.” In maart 1998 krijgt het koor een nieuwe naam “Zanggroep Aventurino”, afgeleid van de naam van een zonnesteentje.

Volgens Theo Fleer heeft jaarlijks de Zanggroep Aventurino tussen 4 en 6 optredens. “Voor de kerst zingen we altijd tijdens de kerstviering voor de ouderen in de Zonnesteen en vanaf 1998 ook bij de opening van de levende Kerststal van het Knippenbergcollege”. Het succes van het koor is volgens Theo Fleer mede te danken aan de hele groep. “Iedereen draag haar steentje bij en we delen veel lief en leed”, zegt hij. Inmiddels zijn alle mannen vertrokken en is hij nu de enige overgebleven man. Het bestaat dus alleen uit 15 vrouwen.

De muziekstudio.

Theo heeft een kamer in zijn huis als muziekstudio ingericht. Aan de muur hangen een paar gitaren en er staat een keyboard. Op zijn bureau staan een tv-tje, een stereoset en 2 computers waarmee hij muziek maakt en verwerkt. Hier zit hij vaak begeleidingsmuziek voor het koor te (her)schrijven, te produceren en op te nemen.

Hier staat ook  de “Helmondse Vrijwilligerspenning” die natuurlijk een bijzondere plek heeft gekregen naast z’n vrijwilligersster die hij 5 jaar geleden heeft ontvangen.

Aangezien Theo met vervroegd pensioen is, heeft hij meer vrije tijd. “Ik besteed veel van mijn vrije tijd aan de muziek, maar ik ga ook graag een stuk wandelen.”  In het voorjaar en de zomer gaat hij met z’n vrouw Set kamperen.

Zanggroep  Aventurino oefent op donderdagavond om 20.00 uur in wijkgebouw De Zonnesteen. Ben je niet ouder dan 55 jaar en wil je een keer komen kijken of luisteren, dan ben je van harte welkom.

Het volledige verhaal van Theo Fleer is in De Corridor te vinden

Advertisements

Wandelen in Brouwhuis met de burgemeester

13 Dec
wijkwand

Burgemeester Elly Blanksma in Brouwhuis, november – credits;de Wijkraad Brouwhuis

In november bracht burgemeester Elly Blanksma met de wethouders; Van der Zanden, Stienen, De Leeuw, De Vries, Van Bree en Smeulders een wijkbezoek aan Brouwhuis. Op deze wijze houdt de burgemeester contact met de wijken. De veiligheid, recreatiemogelijkheden en gezondheid van de inwoners en de totale ontwikkeling binnen de wijken staan boven aan de agenda. Dit bezoek was door de wijkraad van Brouwhuis georganiseerd en de inwoners waren van tevoren geïnformeerd.

Ssendi Peterson

De werkplaats van het Leger des Heils aan Perron 3 in Brouwhuis is het beginpunt. Hier spreekt de burgemeester met de aanwezigen voordat de wandeling door het winkelcentrum van start gaat.  Er wordt onder meer gesproken over de maatschappelijk betrokkenheid van het Leger des Heils. Er is een huiskamer voor iedereen waar men binnen kan lopen voor een gratis kopje koffie of thee. Ook lopen er veel mensen binnen voor een praatje of om het spelen van een spelletje. Volgens vrijwilligster Bertina Scheffer wordt de kledingwinkel goed bezocht; men kan hier voor een paar euro kopen en de opbrengst van de winkel is voor de allerarmsten in de samenleving. De werkzaamheden bij het Leger des Heils worden, volgens Bertina, uitgevoerd door ruim 350 vrijwilligers. “Vrijwilligers bereiken ons via via”, zegt Erik Bakker van het Leger des Heils. “Meestal komen ze via het gemeentelijke werkbedrijf Senzer, maar ook via andere kanalen”.

Samen met de wethouders en de inwoners lopen de burgemeester en wijkraadvoorzitter Ben Vogel naar bakkerij Vedder, De Echte Brood Bakker. “Dit is het eerste gezonde echte Brouwhuis-brood”, verklaart Jolande Martens, lid van de wijkraad. Volgens Jolande komt het brood  voort uit het stimuleren van biodiversiteit. “Het is een echt speltbrood”. De gebruikte spelt wordt verbouwd in het groengebied van Brouwhuis, in Landschapspark Kloostereind. “De spelt wordt niet alleen voor brood verbouwd, maar trekt ook bedreigde insectensoorten aan die op hun beurt worden gegeten door de vogels in het groengebied”, voegt Ben Vogel toe.

De burgemeester is daar zeer van onder de indruk. Ze krijgt samen met het college een brood en neemt de burgemeester er een stevige hap uit voor de camera.

In de richting van het mooie groene wijkpark loopt men in de richting van de opgeknapte Rijnlaan. Dit wordt als zeer positief nieuws aan de burgemeester gepresenteerd. “Vroeger was deze laan een groot probleem”, licht buurtbeheerder Thijs van de Reek. Deze laan was vroeger zwaar beschadigd.  Zo hopen de bewoners van de Maaslaan dat hetzelfde met hun straat gebeurt. Deze wordt zeker volgend jaar door de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte gerenoveerd. Nieuw is dat de plannen hiervoor in de samenwerking met de bewoners gemaakt worden. – Zie ook: “de Maaslaan;  concreet actieplan”,  in De Corridor van november 2016.

Vervolgens wordt het Tienerhuis bezocht aan de burgemeester en door het gezelschap. Ton Sauvé, bestuurder van Stichting Tienerhuis en Skate Park, vertelt over de diverse activiteiten die bij het tienerhuis worden aangeboden. Omdat er ook ontspanningsactiviteiten geboden worden voor ouderen, is het een ontmoetingsplek geworden voor alle leeftijden.

De burgemeester spreekt haar waardering uit aan de wijkraad van Brouwhuis voor de positieve ontwikkelingen binnen de wijk.

Milieuonderwijs start op Helmondse scholen, dus ook in Brouwhuis

12 Dec

convenant

De gemeente Helmond heeft medio november met een aantal basisscholen uit Helmond een convenant getekend. Met dit convenant geven de scholen aan het hele jaar door de schoolomgeving zo schoon mogelijk te houden. Dit in het kader van het nieuwe project KLIEN IT, dat de gemeente samen met duurzaamheidscentrum Groen4Life organiseert. Er zijn in totaal negen basisscholen die deelnemen – drie daarvan uit Brouwhuis. Wethouder Erik de Vries heeft namens de gemeente het convenant ondertekend en officieel het startschot gegeven voor het onderwijsproject.

Nieuw project zwerfafval
Jaarlijks organiseren de basisscholen in Nederland een schoonmaakactiviteit. Deze wordt uitgevoerd door leerlingen van groep 8 en ze verzamelen gewoonlijk het zwerfaval op school en in de buurt. De leerlingen worden hierbij door hun docenten begeleid. Dit vonden de gemeente Helmond en Groen4Life minder effectief en daarom kwam ze met een ander, creatiever plan.

“Na bestudering van het feit dat er op basisscholen onvoldoende aandacht is voor de afvalproblematiek, stelde ik het volgende idee voor aan de gemeente: namelijk om onder andere lesmodules over zwerfafval te ontwikkelen voor basisscholen”, zegt Petra Hovestadt tijdens de aftrap van KLIEN IT, dat bij SUEZ Recycling Services in Brouwhuis werd geïnitieerd. Petra is eigenaar van Groen4life. Petra vertelt ook dat haar projectontwikkelingsteam bestaat uit kunstenaars, docenten en duurzaamheidsbedrijven zoals Suez Recycling Services. Alle partners komen uit Helmond. “De kunstenaars ondersteunen bijvoorbeeld met het ontwerpen van designs voor op prullenbakken en de docenten met het ontwikkelen van de lesmodules, voor elke school op maat”.

“De basisschoolleerlingen bewust maken van de afvalproblematiek op school en ook thuis is de reden waarom de gemeente dit project faciliteert”, bevestigt wethouder Erik de Vries.

Drie van de acht deelnemende Helmondse basisscholen komen uit Brouwhuis, namelijk: De Stroom, Montessorischool en De Vlier. De andere deelnemers zijn St. Trudo, De Rakt, KC. Mozaïek, De Goede Herder, Silvester-Bernadette en De Straap. Petra hoopt dat dit idee in de hele stad en later zelfs in heel Nederland  wordt geadopteerd.

Integratie in het lesprogramma

Dit project zou als blijvend onderdeel geïntegreerd moeten worden in het basisonderwijs. De leerlingen krijgen dan het hele jaar door les over zwerfafval en duurzaamheid. “Dit is een pilotproject en het originele idee komt uit Helmond’’, schrijft Majelle Janssen, educatie- en communicatiemedewerker bij Groen4Life, in haar persbericht over het kick-off evenement van KLIEN IT. “De lesmodules”, legt ze uit, “gaan over duurzaamheid en passen goed in het lesprogramma van de deelnemende scholen”. Volgens haar is het bijzondere van dit project dat alle modules op maat zijn ontwikkeld voor elke school, waardoor ze makkelijk binnen het reguliere onderwijsprogramma uit te voeren zijn.

“Naast het schoonhouden van de school en de buurt gaan de leerlingen aan de slag met hun duurzame creativiteit door het maken van kunstwerken uit afval. Ook brengen zijn verslag uit van alle activiteiten op een website of social media. De gemeente en Groen4Life gaan hierop toezien, bieden waar nodig ondersteuning en ideeën. Leerlingen kunnen een prijs winnen voor de mooiste ontwerpen én voor de beste website”, besluit Petra Hovestadt van Groen4life.

Een ontmoetingsplek voor alle leeftijden in Brouwhuis

28 Nov

tiener1-jpg-large

Kinderen en tieners komen vaak bij het Tienerhuis om zowel te skaten, steppen of skateboarden als elkaar te ontmoeten. Dankzij ervaren vrijwilligers nemen ze deel aan activiteiten speciaal ontwikkeld voor de tieners; zoals zumba en fotografie. Tennissen, tafeltennis, biljarten, darten en film kijken staan altijd bove aan de lijstjes van de jongens. Senioren nemen ook deel aan de activiteiten in het tienerhuis; iedere woensdagochtend spelen ouderen rummikub, maken mooie kaarten, sjoelen en drinken gezellig en kopje koffie of thee.

Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond ligt strategisch aan Rivierensingel 752 te Brouwhuis. Dichtbij het station van Brouwhuis is het voor iedereen bereikbaar. Voor de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg, maar ook voor de inwoners van de andere wijken van Helmond, is het voor alle leeftijden een leuke ontmoetingsplek.

Het skatepark bij het tienerhuis in Brouwhuis, foto; facebook

Tienerhuis en Skatepark Helmond is meer dan alleen maar een ontmoetingsplek. Het is sinds vier jaren  een leerbedrijf. “Twee studenten sociaal-culturele-werkvakken van het Summa College lopen stage bij het Tienerhuis en Skatepark”, zegt Ton Sauvé van het bestuur. De studenten worden door aan de stichting verbonden specialisten begeleid om ervaring op te doen met de omgang met kinderen, jeugdigen en senioren. Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond werkt ook samen met de wijkraad, de LEV-groep en de gemeente.

Ton Sauvé liet De Corridor weten dat er ook cursussen mindfulness en meditatie worden gegeven. Tijdens de winter heeft Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond ook verschillende activiteiten voor alle leeftijden op het programma staan, zoals leuke avonden voor jongens en meisjes. Ook zijn er speciale activiteiten voor senioren.

Speciale aandacht wordt ook aan de kinderen tussen 10 en 14 besteed. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een disco voor deze kinderen, zoals de brochure van Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond vermeldt.

Beginnende skaters zijn volgens Ton ook welkom. Het Tienerhuis geeft skatelessen aan beginnende skaters. Skate benodigdheden zoals skates, waveboards en skateboards kunnen van het Tienerhuis geleend worden. Er worden ook voetbal-, basketbal-, dart-, tafelvoetbal- en hockeytrainingen gegeven. Daarvoor organiseert Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond ieder jaar in oktober en maart een open dag.

Deze projecten zijn volgens Ton Sauvé  een groot succes. De stichting kijkt al uit naar andere uitdagingen. “Wij zetten ons in voor meer open dagen, meer kinderen, meer stagiairs en meer samenwerking met de wijken”.

De Maaslaan; het concreet actieplan

19 Nov
maaslaan

Boomwortels in de Maaslaan. Afbeelding: google

 

De Maaslaan in Brouwhuis is dringend aan vervanging toe. De weg is zwaar beschadigd door onder o.a. de wortels van de bomen.

De Maaslaan heeft ook geen fietspad en geen parkeerruimtes. Waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dit was aanleiding voor de bewoners om contact op te nemen met de gemeente, waarna een plan is opgesteld voor de herinrichting.

Door middel van workshops geeft de gemeente de bewoners van de Maaslaan in de gelegenheid gesteld samen een concrete stappenplan te bespreken en uit te werken. Dit stappenplan bestaat uit drie fases.

John van den Berg is senior technisch medewerker en lid van het coördinatieteam. “Vandaag laten we de inwoners ons inrichtingsplan voor de Maaslaan zien. Ook vragen wij iedereen hun bijzondere ideeën aangaande het Maaslaan project kenbaar te maken”, zei hij tijdens een van de bijeenkomsten.

Volgens John kunnen hij en zijn team na afloop van de bijeenkomst zien of de wensen en ideeën van de bewoners ingepast kunnen worden. Tijdens de laatste bijeenkomst laat het coördinerend team het volledige definitieve stappenplan zien.

Door middel van dit overlegproces heeft de gemeentelijke afdeling Beheer Openbaar Ruimte al een  standaard werkwijze opgesteld. De werkzaamheden zullen vanaf april 2017 zes maanden in beslag gaan nemen. In het najaar van 2017 zal de herinrichting van de Maaslaan worden afgerond met het planten van bomen, aldus, de informatie door het team van de afdeling Beheer Openbaar Ruimte.