Een ontmoetingsplek voor alle leeftijden in Brouwhuis

28 Nov

tiener1-jpg-large

Kinderen en tieners komen vaak bij het Tienerhuis om zowel te skaten, steppen of skateboarden als elkaar te ontmoeten. Dankzij ervaren vrijwilligers nemen ze deel aan activiteiten speciaal ontwikkeld voor de tieners; zoals zumba en fotografie. Tennissen, tafeltennis, biljarten, darten en film kijken staan altijd bove aan de lijstjes van de jongens. Senioren nemen ook deel aan de activiteiten in het tienerhuis; iedere woensdagochtend spelen ouderen rummikub, maken mooie kaarten, sjoelen en drinken gezellig en kopje koffie of thee.

Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond ligt strategisch aan Rivierensingel 752 te Brouwhuis. Dichtbij het station van Brouwhuis is het voor iedereen bereikbaar. Voor de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg, maar ook voor de inwoners van de andere wijken van Helmond, is het voor alle leeftijden een leuke ontmoetingsplek.

Het skatepark bij het tienerhuis in Brouwhuis, foto; facebook

Tienerhuis en Skatepark Helmond is meer dan alleen maar een ontmoetingsplek. Het is sinds vier jaren  een leerbedrijf. “Twee studenten sociaal-culturele-werkvakken van het Summa College lopen stage bij het Tienerhuis en Skatepark”, zegt Ton Sauvé van het bestuur. De studenten worden door aan de stichting verbonden specialisten begeleid om ervaring op te doen met de omgang met kinderen, jeugdigen en senioren. Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond werkt ook samen met de wijkraad, de LEV-groep en de gemeente.

Ton Sauvé liet De Corridor weten dat er ook cursussen mindfulness en meditatie worden gegeven. Tijdens de winter heeft Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond ook verschillende activiteiten voor alle leeftijden op het programma staan, zoals leuke avonden voor jongens en meisjes. Ook zijn er speciale activiteiten voor senioren.

Speciale aandacht wordt ook aan de kinderen tussen 10 en 14 besteed. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een disco voor deze kinderen, zoals de brochure van Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond vermeldt.

Beginnende skaters zijn volgens Ton ook welkom. Het Tienerhuis geeft skatelessen aan beginnende skaters. Skate benodigdheden zoals skates, waveboards en skateboards kunnen van het Tienerhuis geleend worden. Er worden ook voetbal-, basketbal-, dart-, tafelvoetbal- en hockeytrainingen gegeven. Daarvoor organiseert Stichting Tienerhuis en Skatepark Helmond ieder jaar in oktober en maart een open dag.

Deze projecten zijn volgens Ton Sauvé  een groot succes. De stichting kijkt al uit naar andere uitdagingen. “Wij zetten ons in voor meer open dagen, meer kinderen, meer stagiairs en meer samenwerking met de wijken”.

De Maaslaan; het concreet actieplan

19 Nov
maaslaan

Boomwortels in de Maaslaan. Afbeelding: google

 

De Maaslaan in Brouwhuis is dringend aan vervanging toe. De weg is zwaar beschadigd door onder o.a. de wortels van de bomen.

De Maaslaan heeft ook geen fietspad en geen parkeerruimtes. Waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dit was aanleiding voor de bewoners om contact op te nemen met de gemeente, waarna een plan is opgesteld voor de herinrichting.

Door middel van workshops geeft de gemeente de bewoners van de Maaslaan in de gelegenheid gesteld samen een concrete stappenplan te bespreken en uit te werken. Dit stappenplan bestaat uit drie fases.

John van den Berg is senior technisch medewerker en lid van het coördinatieteam. “Vandaag laten we de inwoners ons inrichtingsplan voor de Maaslaan zien. Ook vragen wij iedereen hun bijzondere ideeën aangaande het Maaslaan project kenbaar te maken”, zei hij tijdens een van de bijeenkomsten.

Volgens John kunnen hij en zijn team na afloop van de bijeenkomst zien of de wensen en ideeën van de bewoners ingepast kunnen worden. Tijdens de laatste bijeenkomst laat het coördinerend team het volledige definitieve stappenplan zien.

Door middel van dit overlegproces heeft de gemeentelijke afdeling Beheer Openbaar Ruimte al een  standaard werkwijze opgesteld. De werkzaamheden zullen vanaf april 2017 zes maanden in beslag gaan nemen. In het najaar van 2017 zal de herinrichting van de Maaslaan worden afgerond met het planten van bomen, aldus, de informatie door het team van de afdeling Beheer Openbaar Ruimte.

 

Sinterklaas pakt uit

17 Nov

sinterklaas_2007De hulp-Sint woont in de Rijpelberg – een dorp in Helmond. Hij is geboren en getogen in Haarlem, maar 33 jaar geleden verhuisd naar Helmond waar hij het prima naar zijn zin heeft. Naast zijn professionele werkzaamheden speelt hij in december graag voor hulp-Sinterklaas wat hij al 32 jaar met veel plezier doet. Hij wilde zijn naam niet vernoemd hebben. Hij is dus, in dit stuk, de hulp-Sint. Tijdens zijn bezoek aan onze redactiekamer vertelde hij over deze 32-jarige ervaring als Sinterklaas. Hij vertelde hoe je Sinterklaas het best kunt spelen en wat hij betekent voor de kinderen.

“Ik ben in 1984 als Sinterklaas begonnen en toen waren mijn kinderen nog klein”.  Zijn oudste kind was 3 jaar en het tweede 2 jaar. De eerste keer was volgens de hulp-Sint het spelen als Sinterklaas een eer. Hij zegt ook dat de bezigheden van Sinterklaas onder meer bestaan uit het je verdiepen in de wereld van de kinderen. Dit is volgens hem essentieel.

“Als je Sinterklaas speelt, ben je in die tijd de belangrijkste gast voor alle kinderen.” Tijdens het Sinterklaasfeest heeft hij veel plezier beleefd aan de blije kindergezichten rond het podium. “Zodra je naar het podium loopt, zie je blije gezichten – glimlachende kinderen”. “Daar doe je het voor”, concludeert hij.

De kinderen van Brouwhuis en de scholen in de omgeving kijken elk jaar weer uit naar de komst van de van de Sint.

“Het Sinterklaassprookje moet alle kinderen positieve emoties geven en hun de weg wijzen naar lief en positief zijn”. In zijn rol overtuigt hij kinderen ervan om positieve dingen te doen en de negativiteit na te laten. Dit doet hij op een vriendelijke manier – door het positieve te waarderen en het negatieve niet te af te wijzen. “Ik gaf altijd cadeautjes aan lieve kinderen”. Dit stimuleert volgens hem de kleine  kinderen om lief te zijn en hun ouders te respecteren.

“Vroeger was het beetje anders”. “Het verhaal was dat Sinterklaas stoute kinderen meeneemt naar Spanje”. Die versie bestaat volgens de hulp-Sint niet meer. “Mijn pieten hebben geen zak op de rug, ze hebben ook geen roe. Maar wel zakken waar snoepjes in zitten”.  “Ik ben Sinterklaas voor alle kinderen”. Hij voegt hieraan toe dat het verhaal van pieten die boven op daken ‘s nachts komen om stoute kinderen te pakken, minder positief was voor de kinderen en beslist geen goed beeld gaf  van wie Sinterklaas werkelijk is.

De hulp-Sint vertelt over de belangrijkste gedragsregels voor de rol van Sinterklaas.

“Als je Sinterklaas of zwartepiet speelt, moet je geen enkel kind dwingen om bij jou te komen”. Volgens hem schrikken kleine kinderen soms van Sinterklaas en de Pieten, in het bijzonder wanneer ze hem voor de eerste keer zien.

“Als een kind bang wordt, blijf je op afstand”.  Dit is een belangrijke tip van de hulp-Sint om zo’n probleem op te lossen. “Ik moet ook altijd ter voorbereiding met de vereniging of de ouders in gesprek gaan om voldoende en de juiste informatie te hebben.

“Jij moet je als Sinterklaas aan de wereld van het kind  aanpassen om door het kind geaccepteerd  te worden”. Al deze voorbereidingen en gedragsregels maken het Sinterklaasfeest een drukke en spannende tijd.

Volgens de hulp-Sint is het van belang om er voldoende pieten bij te hebben om een perfect feest te realiseren. Hij legt verder uit dat Sinterklaas een lieve man moet zijn om zo veel mogelijk kinderen bij het feest te kunnen betrekken. Volgens hem spelen pieten daar ook een grote rol bij.  “Ik heb altijd genoeg  pieten bij me ”. Dit kunnen volgens hem ook oudere kinderen zijn. Ze verschijnen altijd met Sinterklaas, verkleed als piet, en helpen met het uitdelen van de cadeautjes.

“De naam van wie Sinterklaas speelt, moet geheim blijven”. Tijdens de Sinterklaastijd werd ’s avonds altijd de kleding van Sinterklaas door de vrouw van de hulp-Sint gewassen en op zolder of in het trapgat te drogen gehangen. De kinderen hebben hier nooit een opmerking over gemaakt, omdat die het verband tussen papa en de hulp-Sint niet begrepen.

Nog altijd is het Sinterklaasfeest een belangrijke Nederlandse traditie. Daartegenover staat de gepolitiseerde discussie rond piet die volgens critici een restant is van het Nederlandse kolonialisme en racisme. De hulp-Sint weet dat deze traditie niks met racisme te maken heeft. Dit feest blijft in Helmond dan ook onveranderd.

 

Brouwhuis strijdt voor groene, gezonde en veilige wijk

19 Oct

Jarenlang zijn de Brouwhuizenaren met hun wijkraad bezig geweest om tot een groenere en gezondere buurt te komen. Door samenwerking onder leiding van wijkraadvoorzitter Ben Vogel is het dorp Brouwhuis nu veiliger en ook groener geworden. Ze kregen het beheer over een verdwijnend groengebied ten zuiden van de wijk, wat nu Landschapspark Kloostereind heet. Ben Vogel vertelt hoe het landschapspark tot stand is gekomen. Hij vertelt in dit interview ook over de rol van de wijkraad van Brouwhuis.

Peterson Ssendi

kloostereindpark

‘Brouwhuis was vroeger een boeren dorp. In het jaar 1968 kwam het bij de gemeente Helmond en later werd het groeistadwijk. De stadsplanning werd door specialisten uitgewerkt. In dit plan was een vrije zone opgenomen die ten zuidwesten tussen het bedrijventerrein en de woonwijk van de wijk Brouwhuis  lag.’
De wijkraadvoorzitter herinnert zich ook dat verschillende project ontwikkelaars geprobeerd hebben deze plek te ontwikkelen tot een villawijk met jachthaven. Daarnaast waren de Brouwhuizenaren bang dat de groenzone van de kaart geveegd zou worden.

‘We formeerden toen een werkgroep die een uitstekend actieplan op papier heeft gezet’, memoreert de voorzitter. Hij laat het wijkblad De Corridor dit actieplan “op weg naar landschapspark” zien. In dit plan staat onder andere: het creëren van leuke picknickplaatsen met wandelroutes en het bouwen van steigers voor mindervaliden bij de overstortvijver langs de Rochadeweg. Het plan spreekt tevens van het aanleggen van kruidenrijke graslanden, met inheemse, vrij grazende schapen, waar insecten en vogels vrij spel hebben. De voorzitter zegt ook dat het invullen van het geledingszone als Landschapspark Kloostereind heel veel te maken had met het stimuleren van biodiversiteit. Daarom vroeg de wijkraad subsidie aan bij de provincie. ‘We hebben in 2014 actie ondernomen om bij de provincie subsidie te krijgen voor dit project. In totaal hebben we 14.000 euro ontvangen.’  Volgens de voorzitter geeft de provincie meestal subsidie aan projecten die biodiversiteit stimuleren.

Ben Vogel vertelt wat de de achterliggende reden is voor de naam van landschapspark Kloostereind. ‘Op  oude kaarten staat de naam Kloostereind binnen de huidige geledingszone’  Het landschapspark Kloostereind is daar dus naar vernoemd, volgens de voorzitter.

Vervelend was dat een deel van de grond van de geledingszone door de gemeente gebruikt werd voor maisteelt.

‘We mochten ook dat gebied gebruiken om biodiversiteit te stimuleren maar we moesten daarvoor de inkomstenderving van de maisteelt betalen aan de gemeente’ Ben Vogel voegt hieraan toe dat dit ook goed verliep.

Hij spreekt me trots over de verbeteringen in de wijk Brouwhuis.

De inwoners zijn, volgens de voorzitter, heel blij met de initiatieven van de belangvereniging wijkraad Brouwhuis. Ook werken de burgers samen om de omgeving groen en aantrekkelijke te houden. De kwestie van gemeentelijke subsidiëring van deze ontwikkelingen blijft natuurlijk bovenaan de lijst staan.

Het werkbezoek van de wethouders aan het landschapspark Kloostereind in augustus was voor Ben Vogel een goede gelegenheid om de vooruitgang van de stichting te presenteren. Hij hoopt dat de wethouders inzien dat de   in oprichting alles in het werk stelt om een mooi landschapspark in Brouwhuis te realiseren.

‘De gemeente zal  de stichting wel financieel moeten ondersteunen. Ik hoop dat de gemeente dat zal gaan doen’

 

Laatste corridor

 

Donker meisje, Zwarte Piet

3 Oct

 

zwartpiet-is-geen-racismeAfbeelding: google

Mijn dochtertje Joyce van 7, die zelf donker is, zal voortaan elke december deelnemen aan het sinterklaasfeest. Samen met haar vriendjes vindt Joyce het fantastisch als ze pepernoten en cadeautjes van de Sint en de zwarte Pieten krijgt. Het begon vorig jaar in november toen Joyce Sinterklaas en Zwarte Piet uitnodigde. Zij stopte fruit in mijn dure schoenen en zette ze buiten neer. In dit artikel laat ik zien hoe dit plan Joyce cadeautjes van Sinterklaas en Zwarte Piet opleverde. Hierin geef ik ook mijn standpunt weer ten aanzien van het sinterklaasfeest.

Elk jaar in december vieren Nederlanders het traditionele sinterklaasfeest. Dit kwam ik te weten toen ik in Helmond ging wonen. Dit sprookje is eigenlijk voor kinderen, maar ook volwassenen willen er in die tijd voor de gezelligheid aan geloven. Sinterklaas is voor vele mensen een lang verwachte welkome gast in Nederland.

In mijn vaderland Oeganda kennen we Sinterklaas niet, maar daarentegen kennen de meeste Oegandezen Santa Claus, wat die in Nederland kerstman genoemd wordt. Santa Claus lijkt heel veel op Sinterklaas, maar deze twee figuren hebben geen verband met elkaar. Santa Claus heeft zelfs geen relatie met de Oegandese cultuur. Daarom is het voor de Oegandezen een vreemde traditie. De Nederlandse Sinterklaas is een oude en officiële traditie, dus ik zie een groot verschil tussen de twee.

Het sinterklaasfeest zorgt voor blije kinderen en volwassenen in mijn wijk. Volgens mij zou het sinterklaasfeest super saai zijn als er geen Zwart Pieten bij waren. De strijd tegen Zwart Piet heeft volgens mij ten doel deze feestelijke traditie om zeep te helpen.

Sinterklaas uitgenodigd

Het was een maandagavond, medio november 2015. Buiten mijn weten nodigde mijn dochter Joyce Sinterklaas uit. Zij wilde dat hij bij ons langs kwam. Om dat verzoek kracht bij te zetten, had mijn dochter het volgende plan opgevat.

Joyce stopte fruit in mijn schoenen en ook een briefje met een mooie grote tekening in een van haar schoenen. In de brief stonden een paar wensen aan “Meneer” Sinterklaas en Piet.

‘’Ik wil graag een laptop om met mijn vrienden te kunnen communiceren’’ was haar grootste wens.

Joyce wilde graag dat Sinterklaas haar die nacht kwam bezoeken. Ze zette beide schoenen buiten neer. Het fruit wordt door het paard gegeten. Dat legde mijn buurman en taalcoach Ron uit toen ik hem dit stuk liet corrigeren.

Ik realiseerde me later die avond, rond half twaalf, dat mijn schoenen niet in huis stonden en vroeg mijn vrouw Maria en mijn zoon Trevor van 13 waar ze ergens konden zijn. Toen was Joyce al naar bed gegaan.

Omdat Trevor het plan van Joyce gehoord had, maakten we haar wakker. Joyce vertelde ons alles over het plan. “Iedereen gaat een cadeautje van Sinterklaas en Zwart Piet krijgen”, vertelde zij met een verwachtingsvol gezicht.

Ondanks die begrijpelijk uitleg van Joyce vonden we het niet zo’n goed idee om de dure schoenen buiten te laten staan.

Na het controleren of de schoenen nog buiten stonden, belde ik Douwe, mijn begeleider die in de buurt woont. Gelukkig was Joyce opnieuw in slaap gevallen. “Bedenk een cadeautje”, adviseerde Douwe me. Door dit gesprek kwam ik meer te weten over het sinterklaasfeest in Nederland.

Sinterklaas schrijft

Na dit gesprek schreef mijn zoon sint Trevor het volgende briefje aan Joyce.  “Ik kan jou wensen niet vervullen, maar je krijgt morgen een cadeautje van mij”.  Onder dit briefje stond de naam van Sinterklaas in de vorm van een handtekening.

Een dag later, op woensdagochtend, werd Joyce ontzettend blij toen ze een pakketje van Sinterklaas op de mat vond. Het pakje bevatte chocola en pepernoten.

De tegenstanders van Sinterklaas beweren dat deze traditie stamt uit de slavernijtijd. Er zou daarom sprake zijn van racisme, want Zwarte Piet fungeert hier als slaaf van Sinterklaas. De  meeste mensen weten niet dat Zwarte Piet eigenlijk niet zwart is, maar door zijn werkzaamheden in de schoorstenen steeds vuiler wordt; als hij zich wast, komt er gewoon een blanke huid tevoorschijn.

Ikzelf zie dus geen echt verband met racisme. Het sinterklaasfeest is in mijn ogen een gewone traditie die in Nederlandse cultuur verankerd is.

Verder;

http://www.ed.nl/mening/opinie-donker-meisje-zwarte-piet-1.6493213

http://www.ad.nl/eindhoven/opinie-donker-meisje-zwarte-piet~a5a35e28/

%d bloggers like this: